Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2020/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen tasavallan ja Moldovan tasavallan välisen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Upi Talsi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530868
Asia
Tullin pääjohtaja Hannu Mäkiselle tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Jarkko Saksalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Suomen tasavallan ja Moldovan tasavallan välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa Tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Jarkko Saksan allekirjoittamaan sopimuksen Suomen tasavallan ja Moldovan tasavallan välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen