Toimikunnan asettaminen VNK/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 27.2.2020 – 31.12.2023

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Taina Kulmala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160184
Asia
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan visiona on Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan tavoitteena on kestävän kehityksen juurruttaminen päätöksenteon ja politiikan ytimeen, koko yhteiskunnan osallistaminen kestävän kehityksen toteuttamiseen, eri toimijoiden kohtaamisen, vuoropuhelun ja verkottumisen edistäminen sekä parhaiden kestävän kehityksen käytäntöjen jakaminen ja niistä viestiminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on myös toimikunnan työn tunnetuksi tekeminen Suomessa ja maailmalla. Toimikunnan keskeisenä tehtävänä uudella kaudella tulee olemaan globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanon vauhdittaminen ja kytkeminen keskeiseksi osaksi kansallista kestävän kehityksen työtä. Toimikunta osallistuu Agenda2030 tiekartan valmisteluun. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa. Toinen toimikunnan päätehtävistä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ’Suomi jonka haluamme 2050’ toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen. Toimikunta ottaa kuluvalla kaudella myös kantaa yhteiskuntasitoumuksen uudistamiseen.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan toimikaudeksi 27.2.2020 - 31.12.2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen