Neuvottelukunnan asettaminen VNK/2020/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän asettaminen hallituskaudeksi 27.2.2020 lukien

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Taina Kulmala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160184
Asia
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan. Hallitus perustaa kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen ilmastopolitiikan pyöreän pöydän. Tuomalla yhteiskunnan eri toimijat yhteen varmistetaan, että ilmastotoimenpiteet ovat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia ja kansalaisten laajasti hyväksyttäviä. Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä ja näkymää siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla. Tarkoituksena on lisätä ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä ja tarjota sidosryhmille mahdollisuus osallistua kiinteämmin ilmastotoimien kansalliseen valmisteluun. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä konkretisoi hallitusohjelman kirjauksia politiikan uudistamisesta, mukaan lukien lupaukset syrjimättömyydestä, uudenlaisesta vuorovaikutuksesta, pitkän aikavälin politiikasta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskustelee keskeisistä hiilineutraaliuteen tähtäävistä hallituksen aloitteista ja lainsäädäntöehdotuksista sekä tiekartoista erityisesti reilun ja oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä varmistaa laajan osallisuuden ilmastopolitiikan valmistelussa normaalien kuulemis- ja osallistamismenettelyjen lisäksi.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi 27.2.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen