Valtioneuvoston asetus MMM/2020/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2019 suoritettavista korvauksista

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Kyösti Helin, Hallitussihteeri p.029 5162327
Asia
Ehdotetussa asetuksessa osoitettaisiin Ahvenanmaan maakunnan kunnille korvaukset vuodelta 2019 maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta. Korvaukset ovat yhteensä 50 000 euroa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2019 suoritettavista korvauksista
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Korvaukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.01. (Ruokaviraston toimintamenot).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen