Valtioneuvoston asetus MMM/2020/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Luonnonhaittakorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (236/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 15 §:ään, joka koskee luonnonhaittakorvauksen määrää, ehdotetaan tehtäväksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyä muutosta vastaava muutos. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on lisätty luonnonhaittakorvauksen kansallista rahoitusta ja siksi EU-osarahoitteisen ja kokonaan kansallisesti rahoitettavan luonnonhaittakorvauksen osuuksia asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi. Kansallisen lisärahoituksen ansiosta luonnonhaittakorvauksen EU-osarahoitteisen ja kokonaan kansallisesti rahoitetun osuuden yhteenlaskettu määrä hehtaaria kohden säilyy vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla. Asetuksen 8 §:ään tehtäisiin teknisluonteinen muutos. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2020 valtion talousarvion mukaan momentin määräraha on 624,788 miljoonaa euroa. Määrärahasta Euroopan unionin rahoitusosuus on 86,613 miljoonaa euroa, valtion osuus 119,608 miljoonaa euroa ja kokonaan kansallisesti rahoitetun luonnonhaittakorvauksen osuus 325,567 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla on noin 69 miljoonaa euroa vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu luonnonhaittakorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Siirtyvästä määrärahasta käytetään noin 49 miljoonaa euroa vuodelta 2019 maksettavan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen maksamiseen keväällä 2020. Siirtyvän määrärahan loppuosa käytetään vuodelta 2020 maksettavan luonnonhaittakorvauksen maksamiseen. Luonnonhaittakorvaukseen arvioidaan vuonna 2020 tarvittavan noin 544 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen