Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Asia
Suomen hammaslääkäriliiton esittämänä neuvottelukunnassa Lauri Vuorenkosken henkilökohtaisena varajäsenenä toimiva Matti Pöyry on pyytänyt eroa neuvottelukunnasta. Suomen hammaslääkäriliitto on esittänyt, että hänen tilalleen määrättäisiin toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa Matti Pöyryn sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja määrää hänen tilalleen sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan lääkäreitä ja hammaslääkäreitä edustavan jäsenen Lauri Vuorenkosken henkilökohtaisen varajäsenen tehtävään toiminnanjohtaja Henna Virtomaan neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio