Valtuuskunnan asettaminen STM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

YK:n huumausainetoimikunnan 63. istunto Wienissä 2.-6.3.2020

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Satu Leino, Neuvotteleva virkamies p.029 5163428
Asia
YK:n huumausainetoimikunta (Commission on Narcotic Drugs, CND) on keskeisin kansainvälistä huumausainepolitiikkaa ohjaava foorumi. Vuonna 1946 perustettu huumausainetoimikunta on YK:n sosiaali- ja talousneuvoston (ECOSOC) alainen toimikunta. Toimikuntaa avustaa Wieniin sijoitettu YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastainen toimisto (UN Office for Drugs and Crime, UNODC). Huumausainetoimikunta monitoroi maailman huumausainetilannetta, kehittää huumausaineiden kontrollointimekanismeja sekä esittää suosituksia kansainvälisen huumausaineongelman torjumiseksi. Huumausainetoimikunta päättää myös uusien aineiden ottamisesta kansainvälisen kontrollin piiriin. YK:ssa Suomi toimii EU:n yhteisten kantojen mukaisesti. Maailmanlaajuisesti edistetään tasapainoista lähestymistapaa, jossa huomio kiinnitetään huumausaineiden tarjonnan, kysynnän sekä huumausaineiden käytöstä ja kontrollista aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Suomi noudattaa ja toimeenpanee YK:n huumausaineiden vastaisia sopimuksia ja päätöksiä sekä EU:n huumausainestrategiaa vuosille 2013-2020. Huumausainetoimikunnan vuosittainen istunto kokoontuu Wienissä 2.-6.3.2020. Istunnon aikana keskustellaan mm. haittojen vähentämisestä kuten hivin torjunnasta, valvonnassa olevien lääkeaineiden laillisen saatavuuden parantamisesta, uusista psykoaktiivisista aineista sekä kansallisista, alueellisista ja globaaleista toimista huumerikollisuuden estämiseksi. Toimikunnalle tullaan esittämään myös uusien psykoaktiivisten aineiden lisäämistä kansainvälisen huumausainesopimusten piiriin. Tänä vuonna luokitteluesitykseen liittyy se, että WHO on tehnyt arvion myös kannabiksen paikasta yleissopimuksissa. WHO ei esitä kannabiksen laillistamista, mutta sen paikan muuttamista yleissopimuksissa niin, että esimerkiksi sen lääkinnällinen käyttö helpottuisi. EU on valmistellut äänestystä varten yhteisen kannan. On kuitenkin mahdollista, että äänestys lykkäytyy vielä eteenpäin, vaikka EU onkin valmis toimimaan asiassa. Suomi toimii huumausainetoimikunnassa tänä vuonna tarkkailijana. Suomi järjestää sivutapahtuman yhdessä UNODC:n laboratorioyksikön kanssa sekä tukee kahta sivutapahtumaa. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa YK:n huumausainetoimikunnan 63. istuntoon seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja Pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pirkko Hämäläinen, Suomen pysyvä edustusto Wienin YK-järjestöissä Valtuuskunnan varajohtaja neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, sosiaali- ja terveysministeriö Valtuuskunnan jäsenet ulkoasiainsihteeri Anu-Elina Autio, Suomen pysyvä edustusto Wienin YK-järjestöissä yksikönpäällikkö Teemu Gunnar, oikeustoksikologiayksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asiantuntija Sima Al-khafaji, poliisiosasto, sisäministeriö ylitarkastaja Katja Pihlainen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea poliisitarkastaja Jaakko Sonck, Poliisihallitus erikoissuunnittelija Sanna Kailanto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos korkeakouluharjoittelija Emilia Valsta, Suomen pysyvä edustusto Wienin YK-järjestöissä
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan YK:n huumausainetoimikunnan 63.istuntoon 2.-6.3.2020 Wienissä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen