Ahvenanmaan maakuntalait OM/2020/22

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020 11.00

Oikeusministeriö

Landskapslag om barnomsorg och grundskola

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla sekä siltä osin kuin nämä perusteet eroavat toisistaan, korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistassa tarkoitetun maakuntalain raukeamaan II osan 6 luvun 32 §:n 2 momentin, II osan 9 luvun 45 §:n, III osan 3 luvun 10 §:n 2 momentin, III osan 13 luvun 72 §:n 2 momentin, III osan 13 luvun 74 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen osalta, III osan 13 luvun 74 §:n 1 momentin toiseksi viimeisen virkkeen osalta sekä lain VII osan 2 luvun 7 §:n 1 momentin osalta ja muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakiin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen