Eduskunnan kirjelmä OM/2020/23

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp; EV 259/2018 vp; LJL 2/2019 vp; EK 26/2019 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä lain perustuslain 73 §:ssä säädetyllä määräenemmistöllä.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen