Viran täyttäminen OM/2020/25

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020 11.00

Oikeusministeriö

1) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Eeva Susanna Päivänsäde Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi ympäristöneuvos Reko Pietari Vuotila ja hallinto-oikeustuomari Harri Janne Juhani Marttila

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Eeva Susanna Päivänsäteen 1.3.2020 lukien ja Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ympäristöneuvos Reko Pietari Vuotilan 1.4.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Harri Janne Juhani Marttilan 1.4.2020 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.