Viran täyttäminen OM/2020/26

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Anneli Pirkko-Liisa Järvenpää Virkoihin 2) esitetään nimittäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Tiina Maria Forsten, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Juho Axel Päiviö Vuori, hallinto-oikeustuomari Sofia Kristiina Laaksonen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Sampo Martti Tapani Löf-Rezessy

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Anneli Pirkko-Liisa Järvenpään 1.4.2020 lukien ja Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Tiina Maria Forstenin 1.3.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Juho Axel Päiviö Vuoren 1.3.2020 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Sofia Kristiina Laaksosen 1.3.2020 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Sampo Martti Tapani Löf-Rezessyn 1.3.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.