Hallituksen esitys TEM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

HE 87/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elina Isoksela, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063719
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Esityksen mukaan eräitä valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä siirrettäisiin kokeilun ajaksi kuntien tehtäväksi laissa tarkemmin määriteltyjen ja osittain vaikeasti työllistyvien asiakasryhmien osalta. Kokeilu liittyy hallitusohjelman mukaiseen tavoitteeseen työllisyysasteen nostamisesta. Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysastetta. Tavoitteiden toteutumista seurattaisiin tiiviisti kokeilun aikana alueilla ja valtakunnallisesti. Kokeilun vaikutuksia arvioitaisiin aktiivisesti kokeilujen toimikautena ja niiden päättymisen jälkeen valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena. Laki olisi voimassa ja kokeilu kestäisi 1.1.2021-30.6.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen