Työryhmän asettaminen OM/2020/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.3.2020 13.00

Oikeusministeriö

Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän asettaminen avoimuusrekisterin valmisteluun

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Johanna Suurpää, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150534
Asia
Valtioneuvosto asettaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun lakisääteisen avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikaudeksi 12.3.2020 – 30.6.2021. Parlamentaarisen ohjausryhmän ja sen alaisuudessa toimivan asiantuntijatyöryhmän tulee liitteessä kuvatulla tavalla valmistella ehdotus Suomeen perustettavasta valtion tason toimintaa koskevasta lakisääteisestä avoimuusrekisteristä (lobbarirekisteri). KOKOONPANO: Parlamentaarisen ohjausryhmän kokoonpano: Markus Lohi, kansanedustaja, KESK (pj.) Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, SDP Sebastian Tynkkynen, kansanedustaja, PS Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja, KOK Mari Holopainen, kansanedustaja, VIHR Veronika Honkasalo, kansanedustaja, VAS Sandra Bergqvist, kansanedustaja, RKP Antero Laukkanen, kansanedustaja, KD Riku Siivonen, LiikeNyt Asiantuntijatyöryhmän kokoonpano: Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö, oikeusministeriö (pj.) Juuso Oilinki, erityisasiantuntija, oikeusministeriö Pertti Rauhio, hallintojohtaja, eduskunnan kanslia Anna Gau, hallitussihteeri, valtiovarainministeriö Anna Munsterhjelm, jäsen, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja, Edunvalvontafoorumi Salla Nazarenko, puheenjohtaja, Transparency Finland Markku Jokisipilä, johtaja, Eduskuntatutkimuksen keskus Emilia Korkea-aho, apulaisprofessori
Esitys
Valtioneuvosto asettaa avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikaudeksi 12.3.2020 – 30.6.2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.