Tilinpäätöksen vahvistaminen TEM/2020/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Timo-Jaakko Uotila, Hallitussihteeri p.+35 8295047128
Asia
Valtioneuvosto vahvistaisi valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta 1.1.2019 – 31.12.2019. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 5 521 973,76 euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 10.2.2020 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 14.2.2020.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2019 tilinpäätöksen (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen