Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 VN 23/2020

Istunnon ajankohta 26.3.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

26.3.2020 14.12 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412

Puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynti

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen