Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen VM/2020/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Karri Safo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530223
Asia
Erityisasiantuntija Jussi-Pekka Rantanen on työskennellyt valtiovarainministeriön budjettiosastolla suunnittelijana 1.6.2016-31.8.2018 ja erityisasiantuntijana 1.9.2018 lukien. Hänen työtehtäviinsä kuuluu EU-asioita, joista voi tulla valmisteltavaksi valtioneuvoston kirjelmiä eduskunnalle. On tarkoituksenmukaista, että valmistelija itse esittelee valmistelemansa asiat valtioneuvostossa. Rantanen on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2016. Hän on suorittanut vuonna 2018 valtioneuvostonesittelijän kurssin. Erityisasiantuntija Jussi-Pekka Rantasella on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella hyvät tiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä. Jussi-Pekka Rantasta voidaan pitää tehtävään soveltuvana valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:ssä edellytetyllä tavalla.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Jussi-Pekka Rantasen valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen