Valtioneuvoston asetus MMM/2020/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu pöytäkirja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset kalastuslupien siirrosta, lapsille tarkoitetusta aikuisen lupaan liitettävästä kalastusluvasta, rantakalastusluvan vuorokautisen kalastusajan muutoksesta, kalastusveneen soutajan kalastuslupaa koskevasta määräyksestä, sivujokien suualueiden kalastuskieltoalueiden laajuudesta, muun kalan kuin lohen verkkokalastuksen kalastusajan jatkamisesta touko- ja kesäkuussa, verkkopyydysten ja lohipatojen patojohteiden rakenteesta, paikkakuntalaisen vapakalastusluvan ja yleisen paikkakuntalaisluvan saalisraportointivelvoitteen aikataulusta, sekä tieteelliseen tutkimukseen myönnettävien poikkeuslupien myöntöperusteista. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa huhtikuusta 2020 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
Vaikutukset
Pöytäkirjassa kalastussääntöön esitetyt muutokset ovat teknisluoteisia parannuksia, joilla on merkitystä kalastuksen järjestämisen kannalta, mutta joilla ei arvioida olevan vaikutusta lohikantojen tilaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen