Viran täyttäminen UM/2020/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449
Asia
Lähetystöneuvos Päivi Peltokoski (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2020 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Päivi Peltokosken ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen