Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2020/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)

U 4/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia

Euroopan komissio antoi 13 päivänä maaliskuuta 2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen (ns. slotien) jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (COM(2020) 111 final). Asetuksen muuttamista koskeva ehdotus annettiin, koska lentoyhtiöt ovat joutuneet Korona-viruksen (SARS-CoV-2-virus) vuoksi perumaan lentojaan tammikuusta 2020 alkaen ensin Kiinan kansantasavaltaan ja Hong Kongiin ja myöhemmin enenevässä määrin myös muita lentoja. Ehdotuksen tavoitteena on turvata se, että lentoyhtiöt voisivat pitää edelliskauden lentojen perusteella saamansa lähtö- ja saapumisajat myös kesäkaudella 2020 ja sitä seuraavalla aikataulukaudella, vaikka myönnettyjen slotien mukaiset lennot jäävätkin lentämättä. Asiaa on käsitelty kirjallisessa menettelyssä EU-asioiden komitean alaisessa liikennejaostossa 16.-17.3.2020. Lisäksi asia on ollut esillä EU-ministerivaliokunnan kokouksessa 20.3.2020.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen