Valtioneuvoston asetus LVM/2020/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Asia

Asetuksella myönnettäisiin koronatilanteen vuoksi väliaikaiset poikkeukset tieliikenteen ajo- lepoaikasäännösten noudattamiseen 30 päivän ajaksi. Muutosten pääasiallinen sisältö on, että: vuorokautisen, viikoittaisen ja kahden viikon jakson enimmäisajoajan saa ylittää; vuorokautinen vähimmäislepoaika on 9 tuntia; viikkolevon vähimmäisaika on 24 tuntia, ilman korvaavaa lepoaikaa; vuorokautiset tauot tulee pitää, mutta ne saa jaksottaa myös niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen