Viran täyttäminen OM/2020/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Mari Johanna Tarro- Achamyelehe Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Minna Sinikka Markkanen Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Anna Maaria Koskenranta ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Merja Hannele Alanne

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Mari Johanna Tarro-Achamyelehen 1.4.2020 lukien, Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Minna Sinikka Markkasen 1.5.2020 lukien ja Vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Anna Maaria Koskenrannan 1.5.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Merja Hannele Alanteen 1.5.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.