Viran täyttäminen OM/2020/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Tero Mikael Kujala Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, aluesyyttäjä Paula-Katariina Isojärvi Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Juha Tapani Kärkölä, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Mari Katariina Köngäs ja määräaikainen käräjätuomari Tuija Katriina Kauppila

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Tero Mikael Kujalan 1.6.2020 lukien, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, aluesyyttäjä Paula-Katariina Isojärven 1.5.2020 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Juha Tapani Kärkölän 1.6.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Mari Katariina Köngäksen 1.6.2020 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Tuija Katriina Kauppilan 1.6.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.