Valtioneuvoston asetus STM/2020/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Tarja Taipalus, ylimatemaatikko p.029 5163008
Asia

Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi asetuksen eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin Finanssivalvonnalle määräajaksi valtuudet pidentää työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä eläketurvaa hoitavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sekä Merimieseläkekassan tervehdyttämissuunnitelman määräaikaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2020 ja se olisi voimassa 26 päivään maaliskuuta 2023.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutuksia valtion talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen