Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen STM/2020/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522
Asia
Valtioneuvosto on hakumenettelyn jälkeen 19.3.2015 nimittänyt sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen terveystieteen tohtori Heli Hätösen ajaksi 20.4.2015 - 31.12.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Kristiina Poikajärven virkavapauden ajaksi. Valtioneuvosto on 19.12.2019 myöntänyt lisää palkatonta virkavapautta Kristiina Poikajärvelle ajaksi 1.1.2020 - 31.3.2020. Neuvotteleva virkamies Kristiina Poikajärvi on pyytänyt lisää palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.4.2020 - 30.4.2020 Lapin aluehallintoviraston nimitettyä hänet vastaavaksi ajaksi Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen. Edellyttäen, että valtioneuvosto myöntää Kristiina Poikajärvelle virkavapauden ajaksi 1.4.2020 - 30.4.2020, Heli Hätösen määräaikaista virkasuhdetta esitetään jatkettavaksi vastaavaksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen terveystieteen tohtori Heli Hätösen ajaksi 1.4.2020 - 30.4.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Kristiina Poikajärven virkavapauden ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen