Virkavapauden myöntäminen STM/2020/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522
Asia
Valtioneuvosto on 8.1.2015 myöntänyt palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Kristiina Poikajärvelle ajaksi 26.1.2015 - 31.12.2019 sosiaali- ja terveysministeriön nimitettyä hänet vastaavaksi ajaksi Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtajan virkaan. Valtioneuvosto on 19.12.2019 myöntänyt palkatonta virkavapautta Kristiina Poikajärvelle ajaksi 1.1.2020 - 31.3.2020 saman tehtävän hoitamista varten. Neuvotteleva virkamies Kristiina Poikajärvi on pyytänyt lisää palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.4.2020 - 30.4.2020 Lapin aluehallintoviraston nimitettyä hänet vastaavaksi ajaksi Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Kristiina Poikajärvelle palkatonta virkavapaata sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.4.2020 - 30.4.2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen