Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen STM/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnasta tehtyyn sopimukseen liittymiseksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kalle Tervo, Hallitusneuvos p.029 5163045
Asia
Pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakille tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Minna Kivimäelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnasta tehty sopimus. Allekirjoittamalla mainitun sopimuksen Suomi liittyy siihen.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Minna Kivimäen allekirjoittamaan lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnasta tehdyn sopimuksen ja päättää, että Suomi liittyy mainittuun sopimukseen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen