Valtioneuvoston asetus TEM/2020/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Emmi Äijälä, Hallitussihteeri p.+35 8295047216
Asia

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 19 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion rahoitusosuutta yritystoiminnan kehittämispalveluista nostetaan analyysi- ja konsultointipalvelujen osalta. Ehdotetulla valtion rahoitusosuuden korotuksella tuetaan yrityksiä koronavirusepidemian vuoksi heikentyneessä taloustilanteessa. Voimassa olevan sääntelyn mukaan valtion rahoitusosuus pk-yritykselle tarjottavan yritystoiminnan kehittämispalvelun toteutuneista kustannuksista on 80 prosenttia, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi tai kehittämissuunnitelman laatimiseksi (analyysipalvelu) ja 75 prosenttia, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yritykselle laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi tai asiantuntijapalvelusta pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi (konsultointipalvelu). Valtion rahoitusosuus ehdotetaan nostettavaksi analyysipalvelun osalta 97,2727 prosenttiin ja konsultointipalvelun osalta 97,5 prosenttiin. Tällöin yritysten maksuosuudeksi jäisi kummankin palvelun osalta 30 euroa (alv 0). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.3.2020 ja se olisi voimassa 31.12.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotettu valtion rahoitusosuuden korotus lisäisi valtion menoja arviolta noin 4 000 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen