Valtion varallisuuden luovuttaminen PLM/2020/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynti

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412
Asia
Suomen puolustusvoimat myy moniherätepanssarimiinan panososia, välineitä ja dokumentaatiota Raikka Oy:lle käytettäväksi vientihankkeeseen Hollannin asevoimille. Myynnin enimmäisarvo on 2.112.671,77 eur 24% alv:neen. Sopimuksen solmii puolustusministeriön valtuuttamana Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Sopimuksessa on myös Raikka Oy:n lisätilauksen mahdollistava optio (enimmäisarvo 3.905.000 eur 24% alv:neen), joka on voimassa määräajan. Option käyttäminen edellyttää sitovaa lisätilausta Raikka Oy:n loppuasiakkaalta. Myynti tehdään käypään hintaan perustuen tuotteiden uushankinta-arvoon. Myynti on taloudellisesti perusteltua ja tarkoituksenmukaista.
Esitys
Valtioneuvosto antaa puolustusministeriölle suostumuksen valtion irtaimen omaisuuden myyntiin
Vaikutukset
Myynti tukee Suomen ja Hollannin materiaaliyhteistyötä ja vahvistaa riittävän kotimaisen tuotantokapasiteetin, osaamisen ja huoltovarmuuden ylläpitoa. Myynti parantaa puolustusvoimien varastojen kiertoa ja mahdollistaa nykyisten tuotteiden korvaamisen evoluution myötä entistä kehittyneemmillä versioilla. Myynnin kohde on käytössä olevaa materiaalia, mutta luovutus ei vaaranna puolustusvoimien omaa valmiutta. Myyntitulot, enintään 1.703.767 eur tuloutetaan puolustusvoimissa valtion vuoden 2020 talousarvion momentille 12.27.20. ”tulot puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista”. Arvonlisäveron osuus, enintään 408.904 eur tuloutetaan momentille 11.04.01. "arvonlisäverot". Option osalta tuloutus tehdään samoin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen