Neuvottelukunnan asettaminen OM/2020/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2.4.2020-1.4.2023

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150181
Asia
Kokoonpano Puheenjohtaja: yhdenvertaisuusvaltuutettu Jäsenet: Jari Antikainen, Valvira Hunderra Assefy, Nuoret Muslimit (NUMU) ry Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto Mika Happonen, valtiovarainministeriö Satu Honkala, Opetushallitus Hanne Huvila, sisäministeriö Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö Tuomas Aslak Juuso, saamelaiskäräjät Petteri Keränen, SETA ry Niina Kilpelä, ympäristöministeriö Outi Kumpuvaara, sosiaali- ja terveysministeriö Katri Kuusikallio, USKOT –foorumi ry Anja Laherma, STTK ry Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat/Suomen saamelaisnuoret ry Anu-Tuija Lehto, SAK ry Tove Lindell, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget) Eila Linnanmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Bahar Mozaffari, Monika-naiset liitto ry Elina Nieminen, Vammaisfoorumi ry Ville Nieminen, Kuntaliitto Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto ry Yrsa Nyman, oikeusministeriö Pia Puu Oksanen, Amnesty ry Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Toni Piispanen, opetus- ja kulttuuriministeriö Miia Pitkänen, Lastensuojelun keskusliitto ry Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto Atte Rytkönen, Suomen yrittäjät ry Tero Saarikivi, Poliisihallitus Sanna Saarimaa, Invalidiliitto ry Miika Sahamies, Akava Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Antirasistinen Foorumi Aija Salo, Ihmisoikeusliitto Helena Torboli, Kuurojen liitto ry Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto/ Centralförbundet för de gamlas väl ry Mika Välimaa, Kynnys ry Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Esitys
Valtioneuvosto asettaa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan toimikaudeksi 2.4.2020-1.4.2023
Vaikutukset
Neuvottelukunnan menot maksetaan momentin 25.01.03 (oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot) määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio