Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

A 1/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Tämän vuoksi valtioneuvosto oikeutetaan käyttämään valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä tarkoitettuja toimivaltuuksia. Valmiuslain 86 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnasta, 88 §:ssä sosiaali- ja terveyspalvelusta sekä terveydensuojelu, 93 §:ssä palvelusuhteen ehdoista poikkeamisesta, 94 §:ssä irtisanomisoikeuden rajoittamisesta, 95 §:ssä työvelvollisista sekä 109 §:ssä opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä tai keskeyttämisestä. Asetusta on tarkoitus soveltaa 18.3.2020 alkaen. Asetus on voimassa 13.4.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen