Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 VN 18/2020

Istunnon ajankohta 17.3.2020 13.30 | Paikka: Helsinki

17.3.2020 17.03 Päätösluettelo

Opetus- ja kulttuuriministeriö