Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) STM/2020/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

A 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kirsi Varhila, Kansliapäällikkö p.029 5163338
Asia

Valtioneuvosto on 16.3.2020 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Tämän vuoksi valtioneuvosto oikeutetaan käyttämään muun muassa valmiuslain 88 §:ssä tarkoitettuja toimivaltuuksia. Valtioneuvosto ottaisi välittömästi käyttöön valmiuslain 88 §:ssä tarkoitetut toimivaltuudet seuraavasti: kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä ja sosiaalihuoltolain 36 §:ssä tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
Vaikutukset
Asetuksesta ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia kunnille, kuntayhtymille tai valtiolle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen