Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2020/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tuija Kuusisto, Tietohallintoneuvos p.+35 8295530121
Asia
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden periaatepäätöksessä määritetään kehittämisen periaatteet ja keskeiset palvelut turvallisuuden edistämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on kokonaisturvallisuuden viitekehyksessä suojata kansalaisia, yhteisöjä ja yhteiskuntaa niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua tietoihin, palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan digitaalisessa toimintaympäristössä. Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen tulee voida luottaa eettisesti kestäviin, avointa ja läpinäkyvää toimintaa tukeviin ja turvallisiin julkisen hallinnon palveluihin. Suomi tunnetaan edelläkävijänä sekä yhteiskunnan digitalisoitumisen edellytysten osalta, että kansalaisten ja yhteisöjen digitaalisten palveluiden tarjoajana. Digitalisoitumiseen sekä digitaalisen toiminnan ja palveluiden turvaamiseen on siten panostettava tasapainoisesti.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta
Vaikutukset
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisen periaatteiden ja keskeisten palveluiden edistämiseksi valmisteltu julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2020-2023 toteutetaan. Tämä tukee kyberstrategian 2019 kehittämisohjelman valmistelua ja toteuttamista julkisessa hallinnossa, sekä osaltaan panee täytäntöön valtioneuvoston päätöstä huoltovarmuuden tavoitteista. Digitaalisen turvallisuuden kehittämisen koordinaatiota ja yhteistyötä sekä taloudellisen vaikuttavuuden arviointia vahvistetaan. Kansalaisten ja henkilöstön osaamista sekä digitaalisten palveluiden turvallisuutta edistetään. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman 2020-2023 toteuttamisen kustannukset ovat valtiovarainministeriössä 600 000 euroa, Digi- ja väestötietovirastossa 2 280 000 euroa, sekä Liikenne- ja viestintävirastossa 780 000 euroa, yhteensä 3 660 000 euroa. Toimeenpanosuunnitelman toteuttamisesta ei aiheudu pysyvää kustannusten kasvua.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen