Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 VN 38/2020

Istunnon ajankohta 8.4.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

8.4.2020 14.06 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Ilpo Nuutinen, Hallitusneuvos p.+35 8295160145

Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös

Leena Morri, Johtava asiantuntija p.+35 829516001

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan asettaminen

Oikeusministeriö

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen