Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Ilpo Nuutinen, Hallitusneuvos p.+35 8295160145
Asia

Päätöksellä uudistetaan valtioneuvoston vuonna 2016 antama valtio-omisteisten yhtiöiden toimintaa koskeva periaatepäätös. Periaatepäätöksessä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja yleiset tavoitteet.

Esitys
Valtioneuvosto tekee valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (RV)
Vaikutukset
Valtion omistama yritysvarallisuus on merkittävä osa yhteistä kansallisvarallisuutta. Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös ohjaa valtion toimintaa osakkeenomistajana ja koskettaa kaikkia niitä osakeyhtiöitä, joissa valtio on osakkeenomistaja. Omistajapoliittinen periaatepäätös sitoo ministeriöitä niiden tehdessä omia ministeriökohtaisia omistajapoliittisia linjauksiaan valtion omistamien yhtiöiden osalta. Periaatepäätös edellyttää, että valtion yhtiöomaisuuden hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää yhteiskunnallista ja taloudellista kokonaistulosta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen