Valtioneuvoston periaatepäätös UM/2020/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 16.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kotiutuslentojen tukemisesta enintään 4 000 000 eurolla.

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Pasi Tuominen, Konsulipäällikkö p.029 5351202
Asia

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kotiutuslentojen tukemisesta enintään 4 000 000 eurolla koronaviruspandemian vuoksi. Periaatepäätös on valmisteltu hallitusryhmien saavuttaman poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kotiutuslentojen järjestämisestä ja niiden tukemisesta enintään 4 000 000 eurolla, mahdollisista lisätarpeista päätetään erikseen
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset: Matkailijoiden kotiutuksella ei arvioida olevan suuria taloudellisia lisävaikutuksia lentojen järjestämisen lisäksi. Sen sijaan ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten paluulla voi olla vaikutuksia sekä valtion että kuntien talouteen. Niitä on vaikea arvioida samoin kuin taloudellisten vaikutusten määrää. On oletettavaa, että palaajien joukossa on sellaisia ulkosuomalaisia, joilla ei ole Suomessa kotipaikkaa, asuntoa, toimeentuloa eikä sosiaaliturvaa. Toisaalta on otettava huomioon, että kustannuksia aiheutuu myös siitä jos Suomen kansalaisia jää hädänalaiseen asemaan ulkomailla. Yhteiskunnalliset vaikutukset: Periaatepäätöksen tarkoituksena on suojella väestön terveyttä ja turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen