Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 VN 21/2020

Istunnon ajankohta 24.3.2020 16.00 | Paikka: Helsinki

24.3.2020 19.33 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö