Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 16.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös lääketieteellisen välineistön riittävyyden turvaamisesta COVID19-pandemiatilanteessa

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384
Asia

Periaatepäätöksessä linjataan varmuusvarastoissa olevien lääkintämateriaalien käytöstä, huoltovarmuuskeskuksen toimista sekä liittymisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä tehtyyn sopimukseen lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnasta.

Lisätty ruotsinkielinen periaatepäätös 25.3.2020

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen lääketieteellisen välineistön riittävyyden turvaamisesta COVID19-pandemiatilanteessa
Vaikutukset
Periaatepäätöksellä turvataan lääketieteellisen välineistön riittävyyttä vallitsevissa COVID19-pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen