Hallituksen esitys TEM/2020/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 16.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 25/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. +358 295 047 062

Asia

Esityksessä ehdotetaan ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamista 31.5.2020 asti. Ravitsemisliikkeet olisi pidettävä suljettuna asiakkailta. Ulosmyyntiä eli ruoan tai juoman myymistä muualla nautittavaksi ei rajoitettaisi. Rajoituksen ulkopuolelle jäisivät lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut henkilöstöravintolat, joita ovat esimerkiksi päiväkotien, koulujen, sairaaloiden, ja vankiloiden ruokalat sekä teollisuuslaitosten henkilöstöruokalat.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

Ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamisella vaikutetaan sosiaalisten kontaktien vähentämiseen ja sitä kautta tautikehityksen hidastamiseen. Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan merkittävällä tavalla ja on todennäköistä, että rajoitus vaikeuttaa niiden taloudellista asemaa jo ennestään vaikeassa tilanteessa. Ulosmyynnin salliminen mahdollistaa ainakin osan ravitsemisliikkeiden toiminnan osittaisen jatkumisen sekä lisäksi ulosmyynnin salliminen lisää ruoan saatavuutta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.