Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen VM/2020/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Karri Safo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530223
Asia
Erityisasiantuntija Milla Kouri työskentelee valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikössä. Hänen tehtäviinsä sisältyy monipuolisia rahoitusmarkkinakysymyksiä koskien erityisesti kestävän rahoituksen koskevan lainsäädännön valmistelua. Kourin työtehtäviin kuuluu mm. hankkeiden johtamista ja niihin osallistumista, Suomen EU-kantojen valmistelua sekä osallistumista komission ja neuvoston asiantuntijaryhmiin. Tehtäviin liittyy olennaisena osana hallituksen esitysten sekä muiden päätösten valmistelu valtioneuvostossa. On tarkoituksenmukaista, että valmistelija itse esittelee valmistelemansa asiat valtioneuvostossa. Erityisasiantuntija Milla Kouri on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2016. Kouri nimitettiin erityisasiantuntijan virkaan 1.2.2020. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinaosastolla määräaikaisissa virkasuhteissa 1.8.2015 lähtien, minkä johdosta Kouri on laajasti perehtynyt tehtäväkenttäänsä kuuluvaan lainsäädäntöön. Kouri on vuonna 2018 suorittanut lainvalmistelun peruskurssin ja valtioneuvoston esittelijän kurssin vuonna 2016. Erityisasiantuntija Kourilla on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella hyvät tiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä. Erityisasiantuntija Milla Kouria voidaan pitää tehtävään soveltuvana valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:ssä edellytetyllä tavalla.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Milla Kourin valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen