Tilinpäätöksen vahvistaminen VM/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt-konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2019

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Senaatti-kiinteistöjen koko konsernin toteutunut liikevaihto oli kertomusvuonna 653 milj. euroa ja tilikauden voitto 121,6 milj. euroa. Konserniin kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto oli kertomusvuonna 646,6 milj. euroa ja tilikauden tulos 114,4 milj. euroa. Liikelaitoksen tulos, 114,4 milj. euroa (edellinen vuosi 63,8 milj. euroa), muodostui vuokraustoiminnan tuloksesta 67,4 milj. euroa ja kiinteistöjen myyntitoiminnan tuloksesta 47,0 milj. euroa. Budjetoitu tulos ylitettiin 40,9 milj. eurolla. Myynnit ylittivät budjetin 24,6 milj. eurolla. Vuokraustoiminnan tulos ylitti budjetin 16,3 milj. eurolla. Keskeisin syy vuokraustoiminnan budjetoitua ylittävään tulokseen oli kiinteistökulujen ennakoitua pienempi toteuma. Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,1 % käsittäen koko toiminnan mukaan lukien kiinteistöomaisuuden myynnit. Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 2,1 % ja in-house-vuokraustoiminnan oman pääoman tuotto 2,0 %. Investointivaltuuteen kuuluviin investointeihin käytettiin vuoden aikana 294,4 milj. euroa (edellinen vuosi 240,3 milj. euroa). Investoinnit jakautuivat perusparannuksiin ja -korjauksiin 181,3 milj. euroa, uudisinvestointeihin 69,8 milj. euroa, rahastosuorituksiin kiinteistöosakeyhtiöille 4,5 milj. euroa ja käyttöomaisuuden ostoihin 20,5 milj. euroa. Investointeihin sisältyy 3,0 milj. euroa Maakuntien tilakeskus Oy:n ja 30,0 milj. euroa Senaatin Asema-alueet Oy:n pääomitusta. Valtiolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myynnit vuonna 2019 olivat kokonaisuutena 107,1 milj. euroa. Vuoden 2019 tuloksesta esitetään tuloutettavaksi valtion talousarvioon yhteensä 35 milj. euroa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt-konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2019 ja voiton tulouttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen