Viran täyttäminen STM/2020/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Varhila, Kansliapäällikkö p.029 5163338
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.5.2020 - 30.4.2025 oikeustieteen maisteri Heli Backmanin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.