Hallituksen esitys STM/2020/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

HE 37/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Inka Hassinen, Hallitusneuvos p.029 5163187
Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuutta alennettaisiin tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä. Maksunalennus olisi voimassa 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2020. Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan osalta alennettaisiin vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. Maksunalennuksesta aiheutuva vastuuvajaus kuoletettaisiin korottamalla työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuutta sekä eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun tasausosaa tilapäisesti vuosina 2022 – 2025. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa vuoden 2025 loppuun.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen