Eduskunnan kirjelmä STM/2020/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista (EK 7/2020 vp - M 3/2020 vp)

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384
Asia

Eduskunnalle annettiin 17.3.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 4/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen