Viran täyttäminen VM/2020/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Toni Tuomainen, Hallitussihteeri p.+35 8295530411
Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen maisteri Päivi Rissasen 1.5.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.