Valtioneuvoston päätös SM/2020/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2020 07.30

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen, p. +358 295 421 002

Asia

Valtioneuvosto teki 17 päivänä maaliskuuta 2020 päätöksen sisärajavalvonnan palauttamisesta 19 päivästä maaliskuuta 2020 13 päivään huhtikuuta 2020 koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätöksessä nimettiin sallitut sisärajan rajanylityspaikat. Päätöstä muutettiin 24 päivänä maaliskuuta 2020 tehdyllä päätöksellä 25 maaliskuuta 2020 alkaen vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta. COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloaikaa olisi välttämätöntä jatkaa 14 päivästä huhtikuuta 2020 13 päivään toukokuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta 14 päivästä huhtikuuta 2020 13 päivään toukokuuta 2020

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Sisärajavalvonnan palauttamisen jatkaminen aiheuttaisi Rajavartiolaitokselle arviolta 5,8 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. Kustannukset tulisi kattaa lisämäärärahalla Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentille. Sisärajavalvonnan palauttamisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia myös poliisille ja Tullille. Poliisin ja Tullin osallistumisen kustannukset lasketaan ja kohdennetaan lisätalousarviosta erikseen, kun Rajavartiolaitoksen tueksi tarvittavan tuen tarve selviää. On huomattava, että poliisin voimavaroja on merkittävästi kohdennettuna ja kiinnitettynä Uudenmaan sulun valvontaan, mikä vaikuttaa poliisin resurssin saatavuuteen Rajavartiolaitoksen tueksi. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT: Rajavartiolaitoksen henkilöstön tilapäiset komennukset muista tehtävistä suorittamaan sisärajavalvontaa jatkuisivat, mikä heikentäisi tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä. Poliisi ja Tulli osallistuisivat sisärajavalvonnan palauttamiseen erikseen sovittavalla tavalla. Sisärajavalvonnan jatkaminen voi johtaa myös poliisin ja Tullin osalta uudelleenjärjestelyihin ja suorituskykyvaikutuksiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.