Valtioneuvoston päätös SM/2020/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2020 07.30

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen, p. +358 295 421 002

Asia

Valtioneuvosto teki 17 päivänä maaliskuuta 2020 päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta 19 päivästä maaliskuuta 2020 13 päivään huhtikuuta 2020 koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartuntatautiepidemian laajentumisen ennalta ehkäisemiseksi ja viruksesta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätöksessä nimettiin sallitut ulkorajan rajanylityspaikat. Päätöstä muutettiin 24 päivänä maaliskuuta 2020 tehdyllä päätöksellä 25 maaliskuuta 2020 alkaen vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta. COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloaikaa olisi välttämätöntä jatkaa 14 päivästä huhtikuuta 2020 13 päivään toukokuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto päättää eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta 14 päivästä huhtikuuta 2020 13 päivään toukokuuta 2020

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ulkorajojen rajanylityspaikkojen sulkemisella ja liikenteen rajoittamisella ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion talouteen. Päätöksestä arvioidaan kuitenkin seuraavan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elinkeinonharjoittajille erityisesti vapaa-ajan liikenteen rajoitusten osalta. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT: Rajanylityspaikkojen sulkemisen ja liikenteen rajoittamisen jatkaminen mahdollistaisi Rajavartiolaitoksen henkilöstön tilapäisen komentamisen suorittamaan sisärajavalvontaa erikseen päätettävän mukaisesti. RAJANYLITTÄJIIN KOHDISTUVAT: Kaikkien Schengen-alueen ulkorajan ylittävien olisi käytettävä rajanylityspaikkojen sulkemisen tai liikenteen rajoittamisen aikana muita rajanylityspaikkoja. Rajanylityspaikkojen sulkemisella ei estettäisi Suomen kansalaisten oikeutta saapua maahan eikä jokaisen oikeutta lähteä maasta. Päätöksellä ei loukattaisi vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.