Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/4

« Tasavallan presidentin esittely 17.4.2020 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2019 vp; EV 11/2020)

HE 105/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162456
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen