Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2019/121

« Tasavallan presidentin esittely 17.4.2020 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106/2019 vp; EV 3/2020 vp)

HE 106/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sofia Johansson, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342048
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen ja Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen ja päättää mainittujen sopimusten väliaikaisesta soveltamisesta sekä vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen mainittujen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen