Sopimukseen liittyminen STM/2020/64

« Tasavallan presidentin esittely 17.4.2020 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liittymishakemuksen jättäminen Kansainvälisen rokoteinstituutin (International Vaccine Institute, IVI) perustamissopimukseen.

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, p. +358 295 163 117

Asia

Kansainvälinen rokoteinstituutti (International Vaccine Institute, IVI) tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa Perustamissopimuksella IVI on perustettu kansainväliseksi järjestöksi. Perustamissopimus kuvaa myös prosessin, joilla valtio voi liittyä sopimukseen. Valtio sitoutuu myös perustamissopimuksen olennaisena osana olevaan IVI:n yleissopimukseen. Yleissopimus määrittää instituutin tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenteet. Liittymishakemuksen jättämällä Suomi hakee oikeutta liittyä Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamissopimukseen. Lopullinen liittyminen tapahtuisi, kun Suomi erillisen päätöksenteon jälkeen tallettaa liittymiskirjansa.

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi jättää liittymishakemuksen Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamissopimukseen.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.